Skip to content

Free Online Courses for Teachers and School Heads

Online Courses for Teachers and School Heads

Bilang katuwang ng Kagawaran ng Edukasyon sa pagpapaunlad ng mga guro sa bansa, magsasagawa ang Southeast Asian Ministers of Education Organization – Regional Center for Educational Innovation and Technology (SEAMEO INNOTECH) ng mga libreng online courses para sa ating mga kaguruan. Mayroong dalawang online training na inihanda ang SEAMEO INNOTECH na tatakbo mula June 22 hanggang August 21.

Para sa mga school heads, ang “Managing Teacher Performance in Challenging Times” training ay naglalayong mahanap nila ang balanse pagdating sa pangangasiwa sa kanilang kapwa guro.

Para naman sa mga guro, ang Southeast Asian Teacher Competency Framework (SEA-TCF) training ay makakatulong para mapahusay pa ang kanilang kakayanan sa pagtuturo.

Courses for Teachers and School Heads

Courses for Teachers and School Heads

Hinihikayat ng SEAMO INNOTECH ang mga interesadong guro at school heads na magparehistro bago ang deadline sa May 31 sa sumusunod na link:

School Heads: bit.ly/MLcourse1

Teachers: bit.ly/SEATCF1

Source: DepEd Philippines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *