Skip to content

FAQs para sa ilang mahahalagang gabay sa pagkuha ng service credits

FAQs para sa ilang mahahalagang gabay sa pagkuha ng service credits

Sa pagkilala sa hindi matatawarang serbisyo ng mga guro, pinalawak ng DepEd ang pagkakaloob ng vacation service credits para sa SY 2020-2021 sa ilalim ng DM 65, s. 2021.

Basahin ang mga sumusunod na FAQs para sa ilang mahahalagang gabay sa pagkuha ng service credits.
Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang DM 65, s. 2021 sa bit.ly/DM65S2021 at DM 67, s. 2021 sa bit.ly/DM67S2021.

#SulongEduKalidad #DepEdPhilippines #DepEdTayo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *