Steps On How To Apply GSIS Loan Online


Mga ka-guro, pwede na tayong makapag avail ng GSIS Loan kahit nasa bahay lang. Mag apply lamang thru online in just 4 easy steps! Ang online application na ito ay paraan ng GSIS na patuloy na makapagbigay ng serbisyo sa gitna ng banta ng COVID-19. 


Step 1: I-download ang form na gagamitin sa link na ito: 
                                    (https://www.gsis.gov.ph/downloadable-forms/).


Step 2: Fill upan ang form at ihanda ang mga sumusunod sa JPEG o PDF format: 
  • Duly accomplished application form
  • Clear picture of the borrower holding the duly accomplished form
  • Valid ID with picture and signature(front and back)
  • GSIS temporary or UMID eCard(front and back)

Step 3: Gamit ang inyong email account, e-email ang lahat ng files na naihanda at lagyan ng subject title sa ganitong format:
“Loan Application_BP Number._Last Name_First Name_Agency or City / Province”

Step 4: Esend ang lahat ng files sa email address na nasa ibaba kung saan kayo nasasakop: (Note: Maximum lang ng 2MB per email)


 NCR(including QC and Cavite:)

North Luzon:

Visayas Area:

Mindanao Area:

Pagkatapos ay hintayin ang mga sumusunod na reply galing sa GSIS:

  • Email Acknowledgment from GSIS
  • Tentative Loan Computaion or Loan Confomity
  • Notification of Incomplete and/or non-compliant documents(if applicable)