Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Walang Pasok: National Election-related Activities

Walang Pasok: National Election-related Activities

Walang pasok ang mga mag-aaral sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan mula May 2-13, 2022.

Ayon ito sa DepEd Order No. 29, s. 2021, na naglalaan sa mga nasabing araw para sa National Election-related Activities ng mga guro at kawani ng DepEd.

Ang mga guro ay inaasahan pa ring mag-report sa kanilang paaralan sa mga araw na walang election-related duties o activities.

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang DO 29, s. 2021: bit.ly/DO29S2021

Kung may katanungan o paglilinaw, maaari ring makipag-ugnayan sa DepEd Public Assistance and Action Center (PAAC) sa (02) 8636-1663 at 8633-1942.

#SulongEduKalidad #DepEdPhilippines #DepEdTayo

OUR LATEST POST