Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Teachers salary increase is possible – Lacson

Teachers salary increase is possible – Lacson

Senator Panfilo Lacson said that increasing the salary of teachers is possible.

He said that the national budget has to be recalibrated to divide the funds necessary to increase the basic pay of teachers.

“Kaya pong gawin pero hindi mabibigla. Pero ang masasabi lang namin dahil pagkalaki-laki nga ng ating national budget na hindi nagagamit, puwede pong ma-implement ‘yan. Doble po ‘yan na ‘yung suweldo ng mga nurse at suweldo ng mga teacher maipapantay sa suweldo ng pulis, ng military, at saka…lahat ng mga nasa uniformed services pati ‘yung Philippine Coast Guard,” Lacson said.

Lacson mentioned that he played a role in looking P3-billion fund needed to aid the base pay of entry-level government nurses to salary grade 15.

“Kasi natiyempo nagba-budget deliberation kami noon. Ako po ‘yung nakahanap ng P3 billion para agad-agad maimplementa ‘yung dagdag na sweldo ng mga nurse. Kasi ako ang mahilig magbusisi sa national budget. Lagi akong nag-i-scrutinize, tinitingnan ko ‘yung mga pwedeng ilipat sa ahensya tulad nito kaya agad na-implement ‘yon,” he said.

“So, lahat ng paraan ginagawa natin para kung hindi man maipasok sa suweldo, sa mga allowances man lang o mga risk allowance, hazard pay may dagdag kaya umabot po ng P35,000. So, kaya po ‘yan basta’t masinop lang tayo sa pagpapasa o kaya pag-iimplementa ng ating national budget,” he added.

OUR LATEST POST