Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Lawmaker urges Gov’t to improve teachers, student access to modern technology

Lawmaker urges Gov’t to improve teachers, student access to modern technology

Senator Leila de Lima emphasized the need to improve teachers’ and students’ access and use of modern technology.

De Lima said that the proper use of technology can help support the learning of Filipino students.

“Ang ultimate goal po natin para sa ating edukasyon ay magkaroon ng sapat na guro at pasilidad para sa lumalaking populasyon ng ating kabataan,” she said.

“Subalit habang tuloy-tuloy ang pagtatayo natin ng mga gusali at pagpapa-graduate sa ating mga guro, maaari nating palawakin ang kakayahan ng kasalukuyang mga guro sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya,” she added.

De Lima said the government should ensure that every school will have good internet access.

“Ibig sabihin nito ay dapat ma-incorporate sa ating curriculum ang tamang paggamit ng internet upang magsaliksik ng impormasyon. Dapat maturuan ang mga kabataan kung paano mag-isip nang kritikal at kung paano i-proseso ang mga impormasyon na kanilang nakukuha sa internet,” she said.

Last January, she filed Senate Bill 2497, seeking to protect and uphold the rights of public teachers by instituting a Revised Magna Carta for Public Teachers.

OUR LATEST POST