Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Mandatory ROTC to discipline youth – Senator

Mandatory ROTC to discipline youth – Senator

Senator Robin Padilla said that mandatory Reserve Officers Training Corps will teach the youth discipline and prepare them to deal with disasters and emergencies.

Padilla believes that mandatory ROTC will also teach the youth respect for human rights and humanitarian law.

Padilla filed Senate Bill 236 or the proposed Mandatory Reserve Officers Training Corps Act.

“Kasanayan sa Human Rights and Humanitarian Law. Isa po ito sa naiibang sangkap ng panukalang batas na ating inihain dito sa main taas na Kapulungan. Naniniwala ang inyong lingkod na magiging napakahalagang sangkap po ng Mandatory Reserve Officers Training Corps ang kaalaman sa pagtataguyod ng karapatang pantao kaalinsabay ng pagsasanay para sa ating national defense program,” he said.

He added the basic ROTC program will have training for external and territorial defense.

“Naniniwala ako na nararapat lamang na maihanda natin ang ating mga kabataan upang matiyak ang seguridad ng Estado sa oras na hingin nito ng pagkakataon,” he said.

Padilla clarified that those who are physically and mentally unfit will be exempted from participating in the program.

OUR LATEST POST