Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

DepEd emphasizes importance of reading at an early age

DepEd emphasizes importance of reading at an early age

The Department of Education emphasized the importance of reading at an early age, stating literacy is the key to critical thinking.

“Importante na simula sa murang edad ay matutunan natin na mahalin at pahalagahan ang pagbabasa,” DepEd Undersecretary Gina Gonong said during the 2022 Reading Day celebration.

“Ang pagbasa ang nagsisilbing daan upang tuklasin ang malawak na mundo sa ating paligid at mas kilalanin ang sarili nating potensyal upang magsimula ng positibong pagbabago gaya ng mga paboritonating tauhan sa mga kuwento,” she added.

Gonong also said that through reading, students can enhance their writing skills.

“Sa pagbasa, nalilinang natin ang kakayahang magbasa, magsulat at magbilang na mahahalagang elemento ng pagkatuto at pundasyon ng habambuhay na pagkatuto. Instrumento rin ang pagbasa sa paglinang ng mga indibidwal na kakayahan na kailangan ng sinuman upang magtagumpay sa hinaharap,” she pointed out.

Education Secretary Sara Duterte-Carpio served as reading ambassador of the celebration to champion reading, literature, and literacy.

OUR LATEST POST