Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Student use banana leaves as paper

Student use banana leaves as paper

Grade 7 students of the Camp Tinio National High School in Cabanatuan, Nueva Ecija used banana leaves during their Social Studies exam to prove the importance of protecting natural resources.

“Ayon sa mga datos, 24 na puno ang kailangan para makagawa ng 1 toneladang papel, bilang tugon, ang mga mag-aaral ng Grade 7 Jessie ay gumamit ng mga dahon para sa isa nilang pagsusulit sa Araling Panlipunan,” Teacher Herbert said.

“Dito ay napahalagahan nila ang pangangalaga sa ating likas na yaman. Hindi rin natin maikakaila na ang mga papel na ginagamit para sa pag-aaral ay isa rin sa naidadagdag na solid waste sa ating bansa,” he added.

The leaves used by the students will be used as fertilizer after.

Herbert said his class helped to reduce the use of paper and he is very proud of it.

OUR LATEST POST