Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Teachers Group asks for 20k SRI for DepEd employees

Teachers Group asks for 20k SRI for DepEd employees

The Alliance of Concerned Teachers is calling for the one-time full payment of P20,000 Service Recognition Incentive for Department of Education personnel.

ACT made the call after DepEd announced that it give P15,000 SRI instead of P20,000 stated on President Ferdinand Marcos Jr.’ Administrative Order No.1.

“Dehado na nga ang mga guro sa suweldo, dehado pa rin sa benepisyo. Napag-iwanan na ng ibang propesyon ang sahod namin, kulang pa ang matatanggap naming SRI. Taon-taon na lamang, kung hindi huli, ay kulang o hulugan ang pagbibigay ng SRI sa mga guro. Nasaan na ang prinsipyo ng pagbibigay ng pantay at patas na benepisyo sa mga kawani ng pamahalaan?” Vladimer Quetua, the group’s chairperson, said.

Quetua said that the government should ensure that teachers receive their benefits in full and on time in recognition of their valuable service to the youth and children.

“Sa tindi ng hirap na sinuong ng mga guro para makabalik sa face-to-face classes ang ating mga estudyante, sa kabila ng kawalan ng sapat na suporta at paghahanda ng pamahalaan, pa-consuelo na lamang sana mabigyan sila ng buong P20,000 SRI bago mag-Pasko,” he added.

OUR LATEST POST