Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Printers Para sa Lahat: Isang dibisyon mamamahagi ng printers sa mga paaralan

PRINTERS PARA SA LAHAT

Ang dibisyon ng Sarangani ay mamahagi ng printer sa mga paaralang nasasakupan nito. Ang mga printer ay gagamitin sa pag-imprenta ng mga Modules at Learning Activity Sheet.

Ayon sa isang social media post, dumating na ang unang batch ng mga printer na ipapamahagi sa mga paaralan sa Dibisyon ng Sarangani. Nag-procure ng 481 printers ang Dibisyon para sa pag-imprenta ng mga Learning Activity Sheet.

Credit: DepEd Tayo Sarangani

Magsasagawa ng orientation sa proper handling ng printer ang Dibisyon upang mapangalagaan ang mga nasabing printer.

Source: DepEd Tayo Sarangani

 

OUR LATEST POST