Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Only Print In School (OPIS) Policy; Teachers, pinagbawalang mag-print sa bahay

Table of Contents

Only Print In School (OPIS) Policy

Kahanga-hanga ang isang punong-guro sa isang paaralan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, kung saan ay pinapahalagahan niya ang family time ng mga guro at sinisiguradong hindi magdadala ng printing task ang mga guro sa kani-kanilang bahay.

Basahin ang kabuuang detalye sa ibaba:

“OPIS Policy, ipinatupad; mga guro sa ACA Elementary School, pinagbawalang mag-print sa bahay

Pinagbawalang mag-print sa bahay ng mga Self Learning Modules (SLM) at Other Learning Activity Sheets (OLAS) ang mga guro ng ACA Elementary School.

Ito ay matapos simulang ipatupad ngayong linggo sa paaralan ang Only Print In School (OPIS) Policy na nag-eenganyang huwag mag-uwi ng mga printing tasks ang mga guro.

Ayon sa bagong punong-guro ng ACA Elementary School na si G. Allan David Valdez, layunin ng polisiya na huwag agawin ng trabaho ang oras ng mga guro na dapat ay inilalaan nila sa kanilang pamilya.

Dagdag pa ni G. Valdez, paraan ng paaralan ang OPIS Policy na mapangalagaan ang mental health ng mga kaguruan sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras ng mga guro sa kanilang pamilya.

Dahil sa polisiyang ito, nagtakda lamang ng mga araw ang paaralan kung kailan lamang mag-iimprenta ng mga SLM at OLAS ang mga guro.

Tinagubilinan rin ang mga guro na unang gamitin ang mga printer ng paaralan at hindi ang kanilang mga personal na printers.

Tinipon sa air-conditioned room ang 15 na printers ng paaralan na sabay-sabay na ginagamit ng nakatokang pitong guro na sinusunod ang basic standard health protocol.”

Credit: ACA Elementary School

OUR LATEST POST