Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Public School Teacher not Required to Report to School during Vacation – DepEd Official

Public School Teacher not Required to Report to School during Vacation – DepEd Official

Here is an answer on the question if teachers are required to report on July 19 to September 12 from Sir Johnson Sunga, Education Program Supervisor at DepEd Region 1 in his Facebook post.

“Are public school teachers still required to report from July 19 onwards? I’ve been receiving this question. I’ll answer this using plain language.

HINDI. Naka-break or nasa vacation ang mga guro hanggang September 12, 2021. Ibig sabihin, walang physical reporting at wala ring work from home. Bakasiyon.

Eh paano kung hindi pa tapos ang forms?

Kailangan ng permiso mula sa SDS upang mapapunta ang mga guro sa paaralan. Mangyayari ito kung may request ang school head sa SDO. Ang rason ng pagpapapunta at kung kailan ay dapat lamang na nakasaad.

Ang mga guro ay kailangang mabigyan ng service credits sakaling sila ay papuntahin sa paaralan o kaya naman ay dumalo sa birtuwal na pagpupulong dahil sila ay nakabakasiyon na. Oo. Maski virtual pa yan, kailangan ng permit o order sa pamamagitan ng isang memorandum.”

Credits: Sir Johnson Sunga

OUR LATEST POST