Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Mga impormasyon dapat malaman tungkol sa mga binawas mula sa payroll ng Setyembre 2020

Naglabas ang DepEd Finance ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa nabawas mula sa payroll ng Setyembre. Basahin ang mga sumusunod para magabayan mga ka-guro.

“The Office of the Undersecretary for Finance provides you an advisory clarifying the deductions from the September 2020 payroll and DepEd’s actions following Section 4(uu) of RA 11494 or Bayanihan to Recover as One-Act.

Mula sa Tanggapan ng Ikalawang Kalihim sa Pananalapi, narito ang mga impormasyon dapat niyong malaman tungkol sa mga binawas mula sa payroll ng Setyembre 2020 at mga hakbang ng Kagawaran alinsunod sa Section 4(uu) ng RA 11494, o Bayanihan to Recover as One Act.”

OUR LATEST POST