Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

DepEd official gives 8 out of 10 rating for distance learning implementation

8 out of 10 rating

Department of Education official gave an 8 rating on the scale of 10 for the implementation of distance learning.

Distance learning has been implemented in the country in the face of the COVID-19 pandemic

DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio commend the professionalism of teachers in his rating.

“Ang tingin ko po hindi siya bababa ng 8. Hindi po ako naniniwala na dapat pasang-awa lang. Ang tingin ko po mas mataas sa 8 out of 10 ang nangyari,” San Antonio said.

“Nakita namin at nakaka-proud po na, kayo mismo kung naglilibot kayo, makikita niyo po ang mas maraming kasamang guro namin na nagpakita din ng mataas na antas ng propesyonalidad,” he added.

San Antonio said students was able to do the expected performance during the first quarter of the academic year.

OUR LATEST POST