Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

1,000 World Teachers’ Day Incentive is unrewarding – Teachers’ Group

1,000 World Teachers’ Day Incentive is unrewarding – Teachers’ Group

The Alliance of Concerned Teachers slammed the Department of Education’s announcement of P1,000 World Teachers’ Day Incentive, saying that it is unrewarding.

“Kung mag-anunsiyo ang DepEd, akala mo may bago at mahalagang aksiyon silang ginawa para sa mga guro gayong 2018 pa nagsimulang ibigay ang benepisyong ito at taon-taon mula noon ay pinopondohan na sa pambansang badyet,” Vladimer Quetua, chairperson of the Alliance of Concerned Teachers, said.

“Ang WTD Incentive ay pa-consuelo-de-bobo ng administrasyong Duterte sa harap ng malakas na panawagan ng mga guro para sa dagdag-suweldo noong 2018 pero sa katunayan ay hindi naman nakakalubag ng loob. Ang P1,000 na hindi na dinagdagan na ba ang halaga ng pagpapasalamat ng gobyerno sa patung-patong na sakripisyo ng mga guro?”Quetua asked.

Quetua said that teachers need more importance measures to address their overworked, underpaid and under supported conditions.

“Our teachers need to be alleviated from overwork through hiring education support personnel to free them of administrative duties, and employing more teachers to ease our teaching overload,” he said.

“All of these are possible if the government will give education the funds and attention it deserves. By doubling the current education budget, teachers’ conditions can be uplifted and education recovery can be propelled,” he added.

OUR LATEST POST