Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Not enough rest for teachers in DepEd’s 2023 school calendar — solon

Not enough rest for teachers in DepEd’s 2023 school calendar — solon

Alliance of Concerned Teachers (ACT) party-list Rep. France Castro on Wednesday pointed out that the Department of Education (DepEd) school calendar for year 2022 to 2023 may leave teachers with not enough rest time with enrollment starting on July 25 and the academic year starting by August 25.

Castro emphasized that DepEd’s Department Order No. 34 plicitly mention compensation for teachers who would come to school to prepare for the next school year even if they are supposed to be on vacation.

“Wala sa nasabing Department Order ang pagbanggit sa sapat na kompensasyon para sa pagpapapasok sa mga guro sa kabila ng sa mga panahong iyan ay dapat nakabakasyon ang mga teachers natin,” she said.

“Noong June 24 dapat ang pagtatapos ng School Year 2021-2022 pero ang teachers natin ay baon pa rin sa pagtatrabaho ng paperworks hanggang ngayon. Mahigit isang linggo na lang, kailangan na pumasok ng mga teachers para paghandaan ang parating na school year. Hindi na sila nakapagpahinga, wala pang kasiguruhan na sapat na mababayaran sila sa labis na serbisyong binibigay nila,” she added.

Castro is worried that the teachers who would be rendering overtime work due to the short span between the end of the school year and the start of the next one would not be compensated properly.

“Ayaw na nating maulit ang nangyari noong SY 2020-2021 kung saan nauwi sa ‘thank you’ na lamang ang labis na pagpapapasok sa mga guro sa panahon na dapat sila ay nagpapahinga at nagpapalakas para sa susunod na school year,” Castro noted.

“Sa panahon ng June 25-August 22, 2022, tinatamasa dapat ng mga guro natin sa public school ang Proportional Vacation Pay (PVP). Wala na ngang sick leave ang teachers natin, hindi pa lubos na nakakapagpahinga ang mga teachers dahil sa dami ng paperworks at dagdag na trabaho na pinapataw sa kanila,” Castro added.

OUR LATEST POST