Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

Low salary makes teachers quit and work abroad – Teachers’ group

Low salary makes teachers quit and work abroad

The Alliance of Concerned Teachers alarmed that some teachers have quit to find higher paying jobs abroad.

The group said that it received reports that more than 100 teachers in Compostela Valley and Cebu recently resigned and preparing to work abroad.

“It is heart-breaking how our teachers who started teaching full of good intentions to mentor our youth eventually got demoralized upon experiencing first-hand how the teaching profession is treated in our country. Hindi natin masisisi ang ating mga guro dahil paulit-ulit silang binibigo ng mga nakaupo sa pwesto,” Ruby Bernardo, the group’s spokesperson, said.

“Dakilang propesyon ang pagtuturo pero hindi namin maramdaman ang pagpapahalaga ng pamahalaan sa aming mga guro. Kayod-kalabaw kami sa pagtuturo ng malalaking klase, bitbit ang sariling-biling electric fan, speaker, laptop at projector, samantalang ang ibinibigay sa amin ay sahod-alipin. Ilang eleksyon na kaming pinangakuan pero hanggang ngayon, hindi sapat ang aming sweldo para buhayin ang aming mga pamilya,” Bernardo added.

Bernardo said a P25,000 monthly income is not enough for a family.

“Ang pinakamababang ranggo ng pulis, tumatanggap na ng higit P29,000. Ang ating mga nurse sa pampublikong ospital, sumusuweldo ng P35,000 kada buwan. Bakit hindi mabigyan ang mga guro ng katulad na antas ng suweldo gayong malaki at mahalaga rin ang mga ambag at sakripisyo namin para sa bayan?” she said.

OUR LATEST POST