Helpline PH

Your one-stop resource for government services in the Philippines

PVP computation confirms additional pay for teachers – Group

PVP computation confirms additional pay for teachers – Group

The Alliance of Concerned Teachers reiterated its call for additional pay for work rendered by teachers beyond June 24, 2022.

This is after the Department of Education released memorandum No.77, s.2022 which showed the computation of teachers’ proportional vacation pay for School Year 2021-2022.

“The DepEd PVP computation confirms that they consider June 24 as the teachers’ last day of work, and teachers should have been officially on break starting June 25, 2022. Ano ngayon ang tingin ng ahensya sa ginawa nilang pagpapasok sa mga guro hanggang Hulyo 2, at may mga rehiyon pang nagpapasok sa mga guro hanggang Hulyo 9 o Hulyo 15, polo y servicios? Our teachers have always heeded the call of duty, in return, the DepEd should do its duty of properly compensating services actually rendered,” Vladimer Quetua, ACT’s chairperson, said.

“Madaya ang DepEd sa pagbilang na hanggang Hunyo 24 lamang ang araw ng trabaho ng mga guro gayong hanggang Hulyo 2 ang nakatakdang huling araw ng graduation rites sa opisyal na kalendaryo nito. Sa Region III, IV-A, VII at XI, maraming DepEd divisions ang nag-extend pa ng klase at nagtakda ng graduation rites hanggang kalagitnaan ng Hulyo. Dapat bigyan ng additional compensation ang mga guro sa sobrang araw ng trabaho nang naayon sa batas,” Quetua added.

He said that Section 14 of the Magna Carta for Public School Teachers clearly states that public school teachers should be granted additional compensation for services rendered outside of regular duties and work schedule.

“If funds are not available, service credits of 1.25 days per one day of extra work should be given in lieu of monetary compensation. However, DepEd did not grant any for the excess workdays that teachers were made to work last school year,” he said.

“Hindi na nga ninyo pinagpahinga ang mga guro dahil matapos ang pinahabang trabaho hanggang una o ikalawang linggo ng Hulyo ay tuloy pa ang kanilang paperworks hanggang magsimula ang enrolment noong July 25, at nagdire-diretso na ang trabaho sa Brigada Eskwela hanggang magbukas ang klase noong Agosto 22. We are teachers, not slaves, we hope the DepEd will grow a conscience,” Quetua added. 

OUR LATEST POST